Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, a KIPP GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Str. 19, 72172 Sulz a. N., tájékoztatjuk a „www.kipp-ccs.com” oldal használatával kapcsolatos adatvédelmi szempontokról:
 

1. Az adatkezelő szerv neve és címe

KIPP GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 19
72172 Sulz a. N.
Tel.: +49 7454 96034-0
Fax: +49 7454 96034-180
E-mail: info@kipp-ccs.com
Internet: www.kipp-ccs.com
 

2. Az adatvédelmi megbízott elérhetősége

KIPP GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 19
72172 Sulz a. N.
 

3. A személyes adatok törlése és korlátozása

Amennyiben azt az adatvédelmi nyilatkozatban az adott esetre vonatkozóan másként nem jelezzük, a személyes adatokat töröljük, ha azokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat gyűjtötték, illetve másmódon kezelték, továbbá amelyek tekintetében nem áll fenn jogszabályi megőrzési kötelezettség.
Kérésre töröljük az általunk a GDPR 17. cikkének feltételei szerint kezelt személyes adatokat. Az egyéb és jogilag megengedett célokra szükséges személyes adatok nem kerülnek törlésre. Ez vonatkozik például azokra a személyes adatokra, amelyek a minket megillető követelések érvényesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket kereskedelmi vagy adóügyi okokból meg kell őriznünk. Így a HGB 257. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja és az AO 147. § (1) bekezdés 2., 3., 5. pontja szerinti iratokat 6 évig, míg a HGB 257. § (1) bekezdés 1. és 4. pontja és az AO 147. § (1) bekezdés 1., 4., 4a. pontja szerinti iratokat 10 évig kell megőrizni.
Ezen adatok kezelése a GDPR 18. cikke szerint korlátozott, azokat más célra nem kezeljük.
 

4. Az ön jogai

Érintettként Önt a következő jogok illetik meg:
 

 • A GDPR 15. cikkének megfelelően tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól; továbbá tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel az Ön adatait közölték vagy közölni fogják, a tervezett tárolási időtartamrólt vagy a tárolási időtartam meghatározásának kritériumairól, az adatok eredetéről, ha azokat nem Öntől gyűjtötték, automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, és adott esetben konkrét információk azok logikáját, hatályát és hatásait illetően, az Önre vonatkozó adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozásához való jog, a felügyeleti hatósághoz való jog megléte; Végül, Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek, és amennyiben igen, az adattovábbítással kapcsolatban alkalmazott megfelelő garanciákról is;
   
 • A GDPR 16. cikkének megfelelően kérheti az általunk tárolt személyes adatainak azonnali helyesbítését vagy kiegészítését;
   
 • A GDPR 17. cikke értelmében kérheti az általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés a szabad véleménynyilvánítás és tájékoztatás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
   
 • A GDPR 18. cikke értelmében kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az adatok pontosságát Ön vitatja, az adatkezelés jogellenes, de Ön tiltakozik annak törlése ellen, és nekünk már nincs szükségünk az adatokra, Ön igényli azokat az adatokat, amelyekre már nincs szükségünk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön a GDPR 21. cikke alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, de még nem állapították meg, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben;
   
 • A GDPR 20. cikkének megfelelően kérheti, hogy az Ön által megadott személyes adatait strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, vagy továbbítsuk egy másik adatkezelőnek;
   
 • A GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha arra az Ön különleges helyzetéből adódó okai vannak, vagy ha a tiltakozás közvetlen reklám ellen irányul, és a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának 1. f) pontja szerinti jogos érdek;
   
 • A GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem folytathatjuk tovább a hozzájáruláson alapuló adatkezelést;
   
 • A GDPR 77. cikkének megfelelően panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, konkrétan a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban.
   

Ha a fenti adatalanyi jogait szeretné érvényesíteni, ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel a fenti elérhetőségeken.
 

5. Sütik

Ajánlatunk keretében sütiket használunk. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző automatikusan hoz létre és tárol el a végberendezésen (laptop, táblagép, okostelefon, PC stb.), amikor meglátogatja a weboldalunkat. A sütik nem tesznek kárt a végkészülékében, nincs bennük vírus, sem más kártevő szoftver. A sütik olyan adatokat tárolnak, amelyek mindig a konkrétan használt készülékkel összefüggésben keletkeznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezáltal megismerhetnénk az Ön személyazonosságát. A sütiket elsősorban a honlapok felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételére használják. A sütik többek között információt szolgáltatnak számunkra arról, hogy honlapunk mely weboldalait látogatják meg és milyen sorrendben, és hogy az emberek mennyi ideig tartózkodnak az adott oldalakon. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik beállítását teljesen letilthatja a böngésző megfelelő beállításával.
 
A weboldalunk látogatásakor megjelenő süti bannerünkön keresztül saját maga eldöntheti, hogy elfogadja-e az összes sütit vagy csak a működéshez szükséges sütiket. A működéshez szükséges sütik a weboldal alapvető funkcióinak biztosításához elengedhetetlenek.
 

6. Felhasználási adatok

Szolgáltatásaink nyújtásához tárhelyszolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe, például webszervereket, tárhelyet, adatbázis-szolgáltatásokat, biztonsági szolgáltatásokat és karbantartási szolgáltatásokat. Ennek során mi, illetve tárhelyszolgáltatónk a felhasználók személyes adatait a nevünkben kezeli annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat hatékonyan és biztonságosan nyújthassuk.
 
Amikor a weboldalunkra vagy az egyes oldalakra lép, az ön böngészője automatikusan információkat küld a weboldalunk szerverére. Ennek során a naplófájlok a következő információkat tárolják el:
 

 • A kérést küldő számítógép IP-címe
   
 • A hozzáférés napja és pontos ideje
   
 • A lekért fájl neve és URL címe
   
 • A weboldal, ahonnan a hozzáférés indult (hivatkozó URL)
   
 • A használt böngésző és adott esetben a számítógép operációs rendszere
   
 • Állapotkódok és a továbbított adatok mennyisége
   
 • A használt végkészülék típusa
   
 • A hozzáférési szolgáltató neve
   

Ezeket az adatokat a következő célokból kezeljük:
 

 • Az internetes kínálat biztosítása, beleértve az minden funkciót és tartalmat<r>  </r>
 • A weboldal zökkenőmentes kapcsolatának biztosítása
   
 • A weboldalunk kényelmes használatának biztosítása
   
 • A rendszer biztonságának és stabilitásának biztosítása
   
 • A hozzáférések anonimizált statisztikai értékelése
   
 • Weboldal-optimalizálás
   
 • A bűnüldöző hatóságok felé történő átadás, ha jogellenes behatolás/támadás történt a rendszereink ellen
   
 • egyéb adminisztratív célokra
   

7. Google szolgáltatások

Az alábbi Google-szolgáltatások szolgáltatója a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban „Google”).
 
A Google alábbi szolgáltatásai használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.
 
Az összegyűjtött személyes adatokat az EU-n vagy az EGT-n kívüli harmadik országokban, különösen az USA-ban található szervereken tárolhatják és dolgozhatják fel. A Google szabványos adatvédelmi záradékokkal biztosítja, hogy megfeleljen a jogszerűségre és a személyes adatoknak az EU-n vagy az EGT-n kívüli harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó uniós követelményeknek. A Google személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát:

Az adatok Google általi reklámcélú felhasználásáról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről ezeken a weboldalakon tájékozódhat:

a. Google Analytics

A weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics sütiket használ. A Google adatokat gyűjt a felhasználók weboldalunkon tett látogatásairól és használati szokásairól. Ezek az adatok internetes kínálatunk igényekhez igazodó kialakítását és folyamatos optimalizálását szolgálják, valamint a marketingintézkedések sikerének mérését és statisztikai kiértékelések készítését. Ebből a célból álnevesített használati profilok készülnek. A weboldal használatára vonatkozó információkat, mint például a böngésző típusa/verziója, a használt operációs rendszer, a hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal), a hozzáférő számítógép gazdaneve (IP-cím), a szerverkérés időpontja, a Google egy USA-ban található szerverére kerül és ott tárolják. Az IP-címeket előzetesen anonimizáljuk az utolsó három számjegy törlésével. A felhasználói és eseményadatokat 26 hónap elteltével töröljük. Ezeket az információkat harmadik félnek is megkapja, amennyiben a törvény azt előírja van vagy amennyiben az adatokat a Google megbízásából harmadik fél végzi. Az Ön IP-címe semmilyen körülmények között nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.
 
A sütik tárolása ellen tiltakozhat a sütikre vonatkozó bannerünkben. A sütik tárolását a böngésző vagy a végberendezés megfelelő beállításával is megakadályozhatja. Ez esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni ajánlatunk összes funkcióját. Megakadályozhatja, hogy a süti által létrehozott, a webhely használatára vonatkozó adatokat a Google észlelhesse és feldolgozhassa az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

b. Google Térkép

A weboldal a Google Térkp szolgáltatást használja a Google-től származó Google Térkép helyszínrajzok, térképanyagok, terepadatok és földrajzi térképek megjelenítéséhez. A Google gyűjti az Ön IP-címét, az Ön által meglátogatott webhelyeket, a keresési kifejezéseket és a helyadatokat. A generált információkat egy USA-ban található szerveren tárolják. Ezeket az információkat harmadik félnek is megkapja, amennyiben a törvény azt előírja van vagy amennyiben az adatokat a Google megbízásából harmadik fél végzi. A Google Térkép használata esetén a Google Térkép további felhasználási feltételei érvényesek, amelyek a https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html címen érhetők el.
 

8. Közösségi média

Internetes kínálatunk részeként közösségi hálózati megjelenéseinkre mutató linkeket helyeztünk el. Internetes ajánlatunk használata során nem továbbítunk adatokat az érintett szolgáltatóknak. Az adatok csak akkor kerülnek átadásra, ha Ön valamelyik linket használva meglátogatja a hivatkozott megjelenést.
 

9. Wiredminds

Ezen a weboldalon marketing és optimalizálási célokból a wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) termékeit és szolgáltatásait használjuk. A folyamat adatokat gyűjt, kezel és tárol, amelyekből álnéven használati profilokat hoz létre. Ahol lehetséges és ésszerű, a használati profilokat teljesen anonimizáljuk.
 
Erre a célra használhatók a sütik. Az összegyűjtött adatokat, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, a wiredminds részére továbbítjuk vagy közvetlenül a wiredminds gyűjti. A Wiredminds felhasználhatja a honlapok látogatásai által hátrahagyott információkat anonimizált használati profilok létrehozására. Az ennek során nyert adatokat az érintett külön megadott hozzájárulása nélkül nem használjuk arra, hogy a webhely látogatóját személyesen azonosítsuk és a személyes adatokat nem egyesítjük az álnevesített adatokhoz tartozó személlyel. Amennyiben IP-címek gyűjtésére kerül sor, azokat a gyűjtés után azonnal anonimizáljuk az utolsó számblokk törlésével. Az adatok gyűjtését, kezelését és tárolását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor meg lehet tiltani.
 

Kelt: 2021.08.31.

Cookie-Erklärung